četrtek, 13. december 2018

Novosti meseca novembra


V informacijskem sistemu MojeUre.si smo dodali nekaj novosti. Najpomembnejša novost je nov sistem za pošiljanje neposrednih sporočil uporabnikom. Po novem lahko uporabnike razvrščate tudi po statusu aktivnosti, določite porabo časa za malico v več izhodih, delovnim uram pa lahko določite različni tip ur. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili tokratne novosti.
1) Sporočila - vmesnik za medsebojno pošiljanje sporočil
Ena največjih novosti spletne aplikacije MojeUre.si je prav gotovo medsebojna komunikacija med zaposlenimi in administratorji. Administrator lahko na ta način kontaktira vse zaposlene, ki so na seznamu uporabnikov. Moderator posamezne kategorije je v tem primeru omejen tako, da kontaktira le zaposlene znotraj kategorije. Vsa komunikacija poteka po principu pošiljatelj / prejemnik, tako si lahko zaposleni in administratorji enostavno izmenjajo sporočila.
2) Razvrščanje po aktivnih / neaktivnih uporabnikih
Uporabnike lahko sedaj razvrščate po aktivnih / neaktivnih uporabnikih. Ko uporabnik postane neaktiven, prijava v sistem ni več mogoča, prav tako sistem ne dovoljuje več prijave z njegovo kartico. Status uporabnika na aktivno oziroma neaktivno lahko spremeni administrator.
3) Poraba časa za malico v več izhodih
Podjetje lahko izbere opcijo "Poraba časa za malico v več izhodih". Tako lahko določen čas malice razdelimo na več izhodov in ko je seštevek vseh izhodov dosežen nastavitvi časa za malico, sistem doda določen časovni pribitek. Dodali smo tudi možnost za vklop / izklop seštevka časa za malico v celotni čas evidence prisotnosti
4) Minimalni čas odjave in prijave
Na registratorju lahko omejite čas za izvedbo ponove prijave takoj po odjavi. S tem omejimo število hitrih prijav, čas je privzeto nastavljen na 60 sekund.
5) Delovne ure različnega tipa
V sistemu so dodani novi tipi delovnih ur, kot npr. dežurstvo, strokovno usposabljanje, delo na terenu, izredno plačan dopust, študijski dopust. Vsak izbrani tip delovnih ur je posebej seštet in predstavljen za lažjo evidenco.
6) Razvrščanje po imenu ali priimku zaposlenih
Sedaj lahko razvrščate izpis zaposlenih tudi po imenu ali priimku.

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

ponedeljek, 05. november 2018

Novosti meseca oktobra

1) Posodobljena oblika registratorja (dodani trije novi gumbi za izhode)
Nova različica registratorja delovnega časa sedaj vsebuje tudi 3 gumbe, s katerimi lahko registrirate tip izhoda. Registrator ima gumbe Izhod malica, Izhod služba in Izhod privat. Ob pritisku na gumb se na ekranu izpiše tip izhoda in potem izvedete odjavo s kartico. Ob prijavi nazaj sistem avtomatsko zabeleži mankajoči čas v času odsotnosti. 
2) Evidenca za zaposlenega (zdravniški pregled, varstvo pri delu)
Pri zaposlenemu smo dodali pregledno okno, kjer piše datum opravljenega zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu. 
3) Izbira tipa delovnega mesta (nedoločen čas, določen čas, študent)
Pri posamezniku lahko sedaj za enostavnejšo evidenco izberete tip delovnega mesta. Z novo evidenco si lahko pomagate pri izpisu delovnih ur. V primeru izbire tipa delovnega mesta študent omejite izpis nekaterih podatkov, ki so zanj nepotrebni. 
4) Izpis dnevnih opomb po posameznem mesecu
Za vsak dan v mesecu lahko zaposleni pri dnevih vpišejo opombo, te se potem nizajo ena za drugo pod koledarjem oziroma seznamom delovnih ur. Na ta način imamo nad delovnimi urami še enostavnejši pogled. 
5) Dodana rubrika Službena odsotnost
V administraciji smo dodali novo rubriko Službena odsotnost, ki je lahko simulirana s strani registratorja ali z ročnim vnosom v sistem. US (službena odsotnost) je ekvivalent UR (ura ročno), ki se v skupnem seštevku enako beleži. 
6) Bruto število ur
Dodali smo skupen seštevek neto ur, dopustov in bolniških. 
7) Dovoljenje urejanja lastnih delovnih ur
Dovoljenje urejanja lastnih delovnih ur je nova nastavitev, ki zaposlenemu dovoljuje urejanje/dodajanje svojih delovnih ur določenega tipa. Zaposlenemu ob vnosu ur omejimo tipe ur, ki jih lahko doda. Ko ni izbran noben tip delovnih ur, zaposleni ročno ne more dodajati nobenih ur. 
8) Pravice in dostop zaposlenega
Zaposlenemu lahko dovolite dostop do celotnega profila podjetja, s tem pridobi dostop do podatkov o urah zaposlenih v podjetju. Zaposlenemu lahko omejite pregled delovnih ur ali pregled ter urejanje vnešenih delovnih ur zaposlenih. Možen je tudi dostop profilov samo izbrane kategorije zaposlenih, nastavitve pa omogočajo tudi dodelitve dostopa do ustvarjanja razporedov. 
Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

torek, 23. oktober 2018

Registrator delovnega časa MojeUre

Za registracijo delovnega časa lahko podjetje uporablja dva različna tipa.

Prvi tip prijave prihoda/izhoda se lahko izvede direktno preko uporabe spletne aplikacije, ki je bil predstavljen v objavi Pregled/urejanje delovnih ur za posamezni dan.

Drugi tip prijave prihoda/izhoda pa se izvaja z uporabo registratorja. Razvijanje registratorja v celoti poteka pri nas, tako od izdelave ohišja do vgradnje in programiranja elektronike, ki skrbi za branje kartice/ključka ter posledično celotno izvedbo prijve prihodov oziroma izhodov.

Registrator je sestavljen iz naslednjih elektronskih komponent:
- elektronika z Linux operacijskim sistemom,
- RFID bralnik kartice/ključka,
- LCD 1602 (dvovrstični LCD ekran),
- piskač,
- IR senzor (opcijsko),
- 3 tipke za simuliranje izhodov (novejša verzija)

Z uporabo tipk "Izhod malica", "Izhod služba" in "Izhod privat" se simulira tipe izhodov. Izhod malice je pokrit že tudi brez uporabe tipk v primeru uporabe intervalov za določanje malice. Ko zaposleni pritisne na določen tip izhoda kasneje prisloni kartico in se odjavi s sistema. Ob vrnitvi na delovno mesto se v sam sistem zabeleži vmesni čas v primeru službenega izhoda ali izhoda na malico, privat izhod pa ni posebej zabeležen.


Primeri registratorjev skozi razvoj (najnovejši
Registratorji se še vedno razvijajo, zato je seveda vsaka ideja tudi dobrodošla.


Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

ponedeljek, 24. september 2018

Pregled/urejanje delovnih ur za posamezni dan

Poleg pregleda delovnih ur ima zaposleni tudi možnost urejanja delovnih ur. Ob kliku na posamezni dan znotraj koledarja ali seznama, se odpre pojavno okno z bolj podrobnim izpisom delovnih ur za določen dan. Vsak vnos določenih ur ima definiran tip ure, prihod, odhod ter opombo.

Definirani so naslednji tipi ur:

  • Ure prijava - ure, ki so zavedene preko registratorja
  • Ure ročno - ure, katere zaposleni vnese ročno
  • Dopust - ure za dopust (prihod in odhod je fiksno definiran), sistem tudi avtomatsko odšteje vnešen dan od celotnega dopusta
  • Očetovski dopust - ure za očetovski dopust (prihod in odhod je fiksno definiran)
  • Neplačan dopust - ure za neplačan dopust (prihod in odhod je fiksno definiran)
  • Koriščenje ur - ure za koriščenje v primeru presežka (pridoh in odhod fiksno definiran)

Ure, ki so zavedene preko registratorja lahko koregira samo nadrejeni, v tem primeru administrator, zaposleni pa ima možnost le pogleda teh ur. Prav tako pa lahko tudi samo nadrejeni v primeru pozabe odjave zabeleži odjavo zaposlenemu.  Pri prijavah, ki potekajo preko registratorja imamo tudi nazorno prikazano ali se gre za prijavo direktno preko kartice, ali preko spletne aplikacije oziroma mobilne aplikacije. V primeru pozabe odjave lahko zaposleni ročno vnese ure prijave/odjave in bo tako za določen dan bila prisotnost zabeležena.

Nadrejeni lahko tudi poljubno nastavlja, za koliko dni nazaj je možen vnost delovnih ur torej na nek način omeji korekcije preteklih ur. Omeji se jih lahko na predhodnji dan, 3 dni nazaj, 1 teden nazaj ali za trenutni mesec, lahko se pa seveda omejitev korekcije preteklih ur enostavno izključi.

Če je potreba po dodatni opombi pri dnevu lahko zaposleni dopolni v primeru, da je potrebna kakšna razlaga zakaj je posamezna ura vnešena.

Prikaz delovnih ur za določen dan:


Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

četrtek, 30. avgust 2018

Pregled delovnih ur zaposlenih

Nadzor nad delovnimi urami je vsakodnevna stalnica zaposlenih kakor tudi nadrejenih znotraj podjetij. Veliko podjetij dandanes še vedno posluje v papirnati obliki in si s tem zmanjšuje možnost hitrejšega procesa obdelave posameznih podatkov.

Produkt MojeUre nam nudi avtomatiziranje tako vnosa kot pregleda delovnih ur.
Nadrejeni v podjetju lahko na dnevni ravni spremlja prihode/odhode zaposlenih, njihovo odsotnost z delovnega mesta, delo po razporedu, če se le ta uporabi in prav tako tudi dejansko stanje zaposlenega. Tako kot ima nad urami nadzor nadrejeni, se lahko pregleda delovnih ur poslužuje tudi delavec. Delavec s pridobljenim uporabniškim imenom ter geslom pridobi dostop do spletne ter mobilne aplikacije MojeUre in lahko tako na dnevni ravni spremlja svoje ure.

Bolj podrobno o pregledu delovnih ur si preberite spodaj:
- pregled prihodov/odhodov za neomejen časovno obdobje od dneva uporabe,
- pregled odsotnosti (bolniške, dopusti, koriščenje ur, očetovski dopust, porodniška, neplačan dopust, praznik),
- celoten izračun delovnih ur - predhodnje predstavljen v koledarju,
- avtomatski izračun presežka / manjka ur,
- avtomatski izračun preostalih dopustov oziroma prenos novega dopusta ob začetku leta,
- integriran pregled razporeda v pregledu delovnih ur,
- prikaz časovnic v urah za določen dan,
- pregled dnevov po določenih tipih delovnih ur,
- možnost menjave izpisa ur v obliko koledarja ali v obliki seznama

Primer izpisa delovnih ur za določen mesec v obliki koledarja:
registracija delovnega časa

Primer izpisa delovnih ur za določen mesec v obliki seznama:

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

četrtek, 16. avgust 2018

Evidenca delovnega časa MojeUre

Evidenca delovnega časa je danes nekaj kar podjetje prav gotovo potrebuje za kakovostno vodenje delovnih ur v podjetju.

Produkt MojeUre.si vam tudi to ponuja. Produkt razvit iz lastnih potreb po sistemu beleženja, kasneje pa se je izkazal za zelo dober produkt, ki je primeren tudi za ostala manja ali večja podjetja. Nadrejeni v podjetju lahko na enostaven način pregleduje ure svojih zaposlenih, tako njihovo prisotnost, kot njihovo odsotnost.

Nekaj osnovnih funkcionalnosti, ki jih nudijo MojeUre:
- beleženje prihoda/odhoda na delovno mesto z uporabo registratorja, kateri je lastno razvit,
- beleženje prihoda/odhoda direktno preko spletne aplikacije,
- pregled delovnih ur po posameznih mesecih za neomejeno časovno obdobje,
- pregled odsotnosti zaposlenih (bolniške, dopusti, očetovski dopusti, neplačani dopusti),
- uvedba posebnih pravil pri registraciji uporabnika preko registratorja,
- pregled delovnih ur s strani zaposlenega,
- izvoz mesečnih delovnih ur za različne računovodske programe,
- razvoj dodatnih modulov po željah naročnika

Vsi podatki so skrbno arhivirani v oblaku in dostopni od vsepovsod. Tako lahko pregledujete ure svojih zaposlenih na računalniku, telefonu, tablici itd.

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

Temperatura v delovnem prostoru ne sme presegati 28 stopinj Celzija

Veste kolikšna je najvišja dovoljena temperatura zraka v delovnih prostorih? Ob trenutnih poletnih temperaturah je ta tema zelo aktualna. Najvišjo dovoljeno temperaturo na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Na podlagi zakona je izdan Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

O dovoljenih temperaturah posebej natančno govori 22. člen pravilnika in sicer:
(1) Delodajalec, ki delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, ki zagotavlja delavcem udobje pri delu.
(2) Relativna vlažnost dovedenega zraka je odvisna od njegove temperature in ne sme presegati naslednjih vrednosti:
- 80% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C;
- 73% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C;
- 65% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C;
- 60% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C;
- 55% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C.

In kot tretja točka 22. člena. Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30%.

25. člen nadalje predpisuje, da mora:

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.
(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.
(3) Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.

V 37. členu je govora tudi o predpisani temperaturi tal, stropov in streh. Četrta točka 37. člena predpisuje:
(4) Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C in ne višja od 29 °C. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot 2 uri dnevno, ne sme biti višja od 27 °C.

Delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 °C.