petek, 25. januar 2019

Novosti meseca decembra

V veselem decembru smo v informacijskem sistemu MojeUre.si znova dodali nekaj novosti. Z enostavnim preklopom lahko po novem uporabniki izbirajo med slovenskim in angleškim jezikom, s klikom na gumb Navodila so izpisana kratka navodila za uporabo sistema, prav tako smo dodali enostavnejši pogled prisotnosti po dnevih.
1) Prevod sistema SLO -> ANG
Od zdaj naprej lahko uporabniki enostavno preklopijo med željenim jezikom znotraj sistema. Sprememba jezika bo nato shranjena pri nastavitvi profila, izbrani jezik lahko uporabnik kasneje enostavno spremeni.
2) Navodila za uporabo
Znotraj administracije poiščite gumb z ikono ? in naslovom Navodila. V sistemu smo namreč po novem tudi zapisali enostavna navodila za uporabo za posameznega zaposlenega, kjer je bolj podrobno predstavljen proces dodajanja novih delovnih ur različnih tipov.
3) Zaključevanje preteklega dne ob novi prijavi 
Dodana je nova funkcija, ki omogoča tudi beleženje delovnih ur preko polnočnega časa. V primeru vklopa te funkcije zaposlenemu ob prihodu v nov dan, predhodnji dan zaključi ob polnoči in v novem dnevu nadaljuje od polnoči naprej do dejanskega izhoda.
4) Enostavnejši pogled prisotnosti po dneh
Na seznamu zaposlenih lahko sedaj s klikom na datum izberete za kateri dan želite izpis prisotnosti posameznih zaposlenih.
5) Prenos negativnih ur
Ob prehodu v nov mesec sedaj sistem omogoča tudi prenos negativnih delovnih ur, kjer lahko zaposleni v novem mesecu poskrbi za kritje le teh z dodatnimi oddelanimi urami.
6) Ponavljajoče dodajanje dogodkov
Pri dodajanju novih delovnih ur, zabeleženih kot odsotnosti, lahko enostavno postavite frekvenco ponavljanja teh dogodkov in vam sistem za vaš določen termin doda vse odsotnosti za določene dni. Prav tako lahko vse izbrane odsotnosti dodate tudi več osebam hkrati.
Imate morda predlog izboljšave ali upeljave dodatne funkcije v sistemu MojeUre.si? Pokličite nas na 0590-64-201 ali pišite na info@1ainternet.net.

četrtek, 13. december 2018

Novosti meseca novembra


V informacijskem sistemu MojeUre.si smo dodali nekaj novosti. Najpomembnejša novost je nov sistem za pošiljanje neposrednih sporočil uporabnikom. Po novem lahko uporabnike razvrščate tudi po statusu aktivnosti, določite porabo časa za malico v več izhodih, delovnim uram pa lahko določite različni tip ur. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili tokratne novosti.
1) Sporočila - vmesnik za medsebojno pošiljanje sporočil
Ena največjih novosti spletne aplikacije MojeUre.si je prav gotovo medsebojna komunikacija med zaposlenimi in administratorji. Administrator lahko na ta način kontaktira vse zaposlene, ki so na seznamu uporabnikov. Moderator posamezne kategorije je v tem primeru omejen tako, da kontaktira le zaposlene znotraj kategorije. Vsa komunikacija poteka po principu pošiljatelj / prejemnik, tako si lahko zaposleni in administratorji enostavno izmenjajo sporočila.
2) Razvrščanje po aktivnih / neaktivnih uporabnikih
Uporabnike lahko sedaj razvrščate po aktivnih / neaktivnih uporabnikih. Ko uporabnik postane neaktiven, prijava v sistem ni več mogoča, prav tako sistem ne dovoljuje več prijave z njegovo kartico. Status uporabnika na aktivno oziroma neaktivno lahko spremeni administrator.
3) Poraba časa za malico v več izhodih
Podjetje lahko izbere opcijo "Poraba časa za malico v več izhodih". Tako lahko določen čas malice razdelimo na več izhodov in ko je seštevek vseh izhodov dosežen nastavitvi časa za malico, sistem doda določen časovni pribitek. Dodali smo tudi možnost za vklop / izklop seštevka časa za malico v celotni čas evidence prisotnosti
4) Minimalni čas odjave in prijave
Na registratorju lahko omejite čas za izvedbo ponove prijave takoj po odjavi. S tem omejimo število hitrih prijav, čas je privzeto nastavljen na 60 sekund.
5) Delovne ure različnega tipa
V sistemu so dodani novi tipi delovnih ur, kot npr. dežurstvo, strokovno usposabljanje, delo na terenu, izredno plačan dopust, študijski dopust. Vsak izbrani tip delovnih ur je posebej seštet in predstavljen za lažjo evidenco.
6) Razvrščanje po imenu ali priimku zaposlenih
Sedaj lahko razvrščate izpis zaposlenih tudi po imenu ali priimku.

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

ponedeljek, 5. november 2018

Novosti meseca oktobra

1) Posodobljena oblika registratorja (dodani trije novi gumbi za izhode)
Nova različica registratorja delovnega časa sedaj vsebuje tudi 3 gumbe, s katerimi lahko registrirate tip izhoda. Registrator ima gumbe Izhod malica, Izhod služba in Izhod privat. Ob pritisku na gumb se na ekranu izpiše tip izhoda in potem izvedete odjavo s kartico. Ob prijavi nazaj sistem avtomatsko zabeleži mankajoči čas v času odsotnosti. 
2) Evidenca za zaposlenega (zdravniški pregled, varstvo pri delu)
Pri zaposlenemu smo dodali pregledno okno, kjer piše datum opravljenega zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu. 
3) Izbira tipa delovnega mesta (nedoločen čas, določen čas, študent)
Pri posamezniku lahko sedaj za enostavnejšo evidenco izberete tip delovnega mesta. Z novo evidenco si lahko pomagate pri izpisu delovnih ur. V primeru izbire tipa delovnega mesta študent omejite izpis nekaterih podatkov, ki so zanj nepotrebni. 
4) Izpis dnevnih opomb po posameznem mesecu
Za vsak dan v mesecu lahko zaposleni pri dnevih vpišejo opombo, te se potem nizajo ena za drugo pod koledarjem oziroma seznamom delovnih ur. Na ta način imamo nad delovnimi urami še enostavnejši pogled. 
5) Dodana rubrika Službena odsotnost
V administraciji smo dodali novo rubriko Službena odsotnost, ki je lahko simulirana s strani registratorja ali z ročnim vnosom v sistem. US (službena odsotnost) je ekvivalent UR (ura ročno), ki se v skupnem seštevku enako beleži. 
6) Bruto število ur
Dodali smo skupen seštevek neto ur, dopustov in bolniških. 
7) Dovoljenje urejanja lastnih delovnih ur
Dovoljenje urejanja lastnih delovnih ur je nova nastavitev, ki zaposlenemu dovoljuje urejanje/dodajanje svojih delovnih ur določenega tipa. Zaposlenemu ob vnosu ur omejimo tipe ur, ki jih lahko doda. Ko ni izbran noben tip delovnih ur, zaposleni ročno ne more dodajati nobenih ur. 
8) Pravice in dostop zaposlenega
Zaposlenemu lahko dovolite dostop do celotnega profila podjetja, s tem pridobi dostop do podatkov o urah zaposlenih v podjetju. Zaposlenemu lahko omejite pregled delovnih ur ali pregled ter urejanje vnešenih delovnih ur zaposlenih. Možen je tudi dostop profilov samo izbrane kategorije zaposlenih, nastavitve pa omogočajo tudi dodelitve dostopa do ustvarjanja razporedov. 
Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

torek, 23. oktober 2018

Registrator delovnega časa MojeUre

Za registracijo delovnega časa lahko podjetje uporablja dva različna tipa.

Prvi tip prijave prihoda/izhoda se lahko izvede direktno preko uporabe spletne aplikacije, ki je bil predstavljen v objavi Pregled/urejanje delovnih ur za posamezni dan.

Drugi tip prijave prihoda/izhoda pa se izvaja z uporabo registratorja. Razvijanje registratorja v celoti poteka pri nas, tako od izdelave ohišja do vgradnje in programiranja elektronike, ki skrbi za branje kartice/ključka ter posledično celotno izvedbo prijve prihodov oziroma izhodov.

Registrator je sestavljen iz naslednjih elektronskih komponent:
- elektronika z Linux operacijskim sistemom,
- RFID bralnik kartice/ključka,
- LCD 1602 (dvovrstični LCD ekran),
- piskač,
- IR senzor (opcijsko),
- 3 tipke za simuliranje izhodov (novejša verzija)

Z uporabo tipk "Izhod malica", "Izhod služba" in "Izhod privat" se simulira tipe izhodov. Izhod malice je pokrit že tudi brez uporabe tipk v primeru uporabe intervalov za določanje malice. Ko zaposleni pritisne na določen tip izhoda kasneje prisloni kartico in se odjavi s sistema. Ob vrnitvi na delovno mesto se v sam sistem zabeleži vmesni čas v primeru službenega izhoda ali izhoda na malico, privat izhod pa ni posebej zabeležen.


Primeri registratorjev skozi razvoj (najnovejši
Registratorji se še vedno razvijajo, zato je seveda vsaka ideja tudi dobrodošla.


Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

ponedeljek, 24. september 2018

Pregled/urejanje delovnih ur za posamezni dan

Poleg pregleda delovnih ur ima zaposleni tudi možnost urejanja delovnih ur. Ob kliku na posamezni dan znotraj koledarja ali seznama, se odpre pojavno okno z bolj podrobnim izpisom delovnih ur za določen dan. Vsak vnos določenih ur ima definiran tip ure, prihod, odhod ter opombo.

Definirani so naslednji tipi ur:

  • Ure prijava - ure, ki so zavedene preko registratorja
  • Ure ročno - ure, katere zaposleni vnese ročno
  • Dopust - ure za dopust (prihod in odhod je fiksno definiran), sistem tudi avtomatsko odšteje vnešen dan od celotnega dopusta
  • Očetovski dopust - ure za očetovski dopust (prihod in odhod je fiksno definiran)
  • Neplačan dopust - ure za neplačan dopust (prihod in odhod je fiksno definiran)
  • Koriščenje ur - ure za koriščenje v primeru presežka (pridoh in odhod fiksno definiran)

Ure, ki so zavedene preko registratorja lahko koregira samo nadrejeni, v tem primeru administrator, zaposleni pa ima možnost le pogleda teh ur. Prav tako pa lahko tudi samo nadrejeni v primeru pozabe odjave zabeleži odjavo zaposlenemu.  Pri prijavah, ki potekajo preko registratorja imamo tudi nazorno prikazano ali se gre za prijavo direktno preko kartice, ali preko spletne aplikacije oziroma mobilne aplikacije. V primeru pozabe odjave lahko zaposleni ročno vnese ure prijave/odjave in bo tako za določen dan bila prisotnost zabeležena.

Nadrejeni lahko tudi poljubno nastavlja, za koliko dni nazaj je možen vnost delovnih ur torej na nek način omeji korekcije preteklih ur. Omeji se jih lahko na predhodnji dan, 3 dni nazaj, 1 teden nazaj ali za trenutni mesec, lahko se pa seveda omejitev korekcije preteklih ur enostavno izključi.

Če je potreba po dodatni opombi pri dnevu lahko zaposleni dopolni v primeru, da je potrebna kakšna razlaga zakaj je posamezna ura vnešena.

Prikaz delovnih ur za določen dan:


Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

četrtek, 30. avgust 2018

Pregled delovnih ur zaposlenih

Nadzor nad delovnimi urami je vsakodnevna stalnica zaposlenih kakor tudi nadrejenih znotraj podjetij. Veliko podjetij dandanes še vedno posluje v papirnati obliki in si s tem zmanjšuje možnost hitrejšega procesa obdelave posameznih podatkov.

Produkt MojeUre nam nudi avtomatiziranje tako vnosa kot pregleda delovnih ur.
Nadrejeni v podjetju lahko na dnevni ravni spremlja prihode/odhode zaposlenih, njihovo odsotnost z delovnega mesta, delo po razporedu, če se le ta uporabi in prav tako tudi dejansko stanje zaposlenega. Tako kot ima nad urami nadzor nadrejeni, se lahko pregleda delovnih ur poslužuje tudi delavec. Delavec s pridobljenim uporabniškim imenom ter geslom pridobi dostop do spletne ter mobilne aplikacije MojeUre in lahko tako na dnevni ravni spremlja svoje ure.

Bolj podrobno o pregledu delovnih ur si preberite spodaj:
- pregled prihodov/odhodov za neomejen časovno obdobje od dneva uporabe,
- pregled odsotnosti (bolniške, dopusti, koriščenje ur, očetovski dopust, porodniška, neplačan dopust, praznik),
- celoten izračun delovnih ur - predhodnje predstavljen v koledarju,
- avtomatski izračun presežka / manjka ur,
- avtomatski izračun preostalih dopustov oziroma prenos novega dopusta ob začetku leta,
- integriran pregled razporeda v pregledu delovnih ur,
- prikaz časovnic v urah za določen dan,
- pregled dnevov po določenih tipih delovnih ur,
- možnost menjave izpisa ur v obliko koledarja ali v obliki seznama

Primer izpisa delovnih ur za določen mesec v obliki koledarja:
registracija delovnega časa

Primer izpisa delovnih ur za določen mesec v obliki seznama:

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

četrtek, 16. avgust 2018

Evidenca delovnega časa MojeUre

Evidenca delovnega časa je danes nekaj kar podjetje prav gotovo potrebuje za kakovostno vodenje delovnih ur v podjetju.

Produkt MojeUre.si vam tudi to ponuja. Produkt razvit iz lastnih potreb po sistemu beleženja, kasneje pa se je izkazal za zelo dober produkt, ki je primeren tudi za ostala manja ali večja podjetja. Nadrejeni v podjetju lahko na enostaven način pregleduje ure svojih zaposlenih, tako njihovo prisotnost, kot njihovo odsotnost.

Nekaj osnovnih funkcionalnosti, ki jih nudijo MojeUre:
- beleženje prihoda/odhoda na delovno mesto z uporabo registratorja, kateri je lastno razvit,
- beleženje prihoda/odhoda direktno preko spletne aplikacije,
- pregled delovnih ur po posameznih mesecih za neomejeno časovno obdobje,
- pregled odsotnosti zaposlenih (bolniške, dopusti, očetovski dopusti, neplačani dopusti),
- uvedba posebnih pravil pri registraciji uporabnika preko registratorja,
- pregled delovnih ur s strani zaposlenega,
- izvoz mesečnih delovnih ur za različne računovodske programe,
- razvoj dodatnih modulov po željah naročnika

Vsi podatki so skrbno arhivirani v oblaku in dostopni od vsepovsod. Tako lahko pregledujete ure svojih zaposlenih na računalniku, telefonu, tablici itd.

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.