četrtek, 30. avgust 2018

Pregled delovnih ur zaposlenih

Nadzor nad delovnimi urami je vsakodnevna stalnica zaposlenih kakor tudi nadrejenih znotraj podjetij. Veliko podjetij dandanes še vedno posluje v papirnati obliki in si s tem zmanjšuje možnost hitrejšega procesa obdelave posameznih podatkov.

Produkt MojeUre nam nudi avtomatiziranje tako vnosa kot pregleda delovnih ur.
Nadrejeni v podjetju lahko na dnevni ravni spremlja prihode/odhode zaposlenih, njihovo odsotnost z delovnega mesta, delo po razporedu, če se le ta uporabi in prav tako tudi dejansko stanje zaposlenega. Tako kot ima nad urami nadzor nadrejeni, se lahko pregleda delovnih ur poslužuje tudi delavec. Delavec s pridobljenim uporabniškim imenom ter geslom pridobi dostop do spletne ter mobilne aplikacije MojeUre in lahko tako na dnevni ravni spremlja svoje ure.

Bolj podrobno o pregledu delovnih ur si preberite spodaj:
- pregled prihodov/odhodov za neomejen časovno obdobje od dneva uporabe,
- pregled odsotnosti (bolniške, dopusti, koriščenje ur, očetovski dopust, porodniška, neplačan dopust, praznik),
- celoten izračun delovnih ur - predhodnje predstavljen v koledarju,
- avtomatski izračun presežka / manjka ur,
- avtomatski izračun preostalih dopustov oziroma prenos novega dopusta ob začetku leta,
- integriran pregled razporeda v pregledu delovnih ur,
- prikaz časovnic v urah za določen dan,
- pregled dnevov po določenih tipih delovnih ur,
- možnost menjave izpisa ur v obliko koledarja ali v obliki seznama

Primer izpisa delovnih ur za določen mesec v obliki koledarja:
registracija delovnega časa

Primer izpisa delovnih ur za določen mesec v obliki seznama:

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

četrtek, 16. avgust 2018

Evidenca delovnega časa MojeUre

Evidenca delovnega časa je danes nekaj kar podjetje prav gotovo potrebuje za kakovostno vodenje delovnih ur v podjetju.

Produkt MojeUre.si vam tudi to ponuja. Produkt razvit iz lastnih potreb po sistemu beleženja, kasneje pa se je izkazal za zelo dober produkt, ki je primeren tudi za ostala manja ali večja podjetja. Nadrejeni v podjetju lahko na enostaven način pregleduje ure svojih zaposlenih, tako njihovo prisotnost, kot njihovo odsotnost.

Nekaj osnovnih funkcionalnosti, ki jih nudijo MojeUre:
- beleženje prihoda/odhoda na delovno mesto z uporabo registratorja, kateri je lastno razvit,
- beleženje prihoda/odhoda direktno preko spletne aplikacije,
- pregled delovnih ur po posameznih mesecih za neomejeno časovno obdobje,
- pregled odsotnosti zaposlenih (bolniške, dopusti, očetovski dopusti, neplačani dopusti),
- uvedba posebnih pravil pri registraciji uporabnika preko registratorja,
- pregled delovnih ur s strani zaposlenega,
- izvoz mesečnih delovnih ur za različne računovodske programe,
- razvoj dodatnih modulov po željah naročnika

Vsi podatki so skrbno arhivirani v oblaku in dostopni od vsepovsod. Tako lahko pregledujete ure svojih zaposlenih na računalniku, telefonu, tablici itd.

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.

Temperatura v delovnem prostoru ne sme presegati 28 stopinj Celzija

Veste kolikšna je najvišja dovoljena temperatura zraka v delovnih prostorih? Ob trenutnih poletnih temperaturah je ta tema zelo aktualna. Najvišjo dovoljeno temperaturo na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Na podlagi zakona je izdan Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.

O dovoljenih temperaturah posebej natančno govori 22. člen pravilnika in sicer:
(1) Delodajalec, ki delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, ki zagotavlja delavcem udobje pri delu.
(2) Relativna vlažnost dovedenega zraka je odvisna od njegove temperature in ne sme presegati naslednjih vrednosti:
- 80% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C;
- 73% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C;
- 65% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C;
- 60% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C;
- 55% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C.

In kot tretja točka 22. člena. Relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme biti nižja od 30%.

25. člen nadalje predpisuje, da mora:

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.
(2) Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje.
(3) Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.

V 37. členu je govora tudi o predpisani temperaturi tal, stropov in streh. Četrta točka 37. člena predpisuje:
(4) Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C in ne višja od 29 °C. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot 2 uri dnevno, ne sme biti višja od 27 °C.

Delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 °C.

petek, 3. avgust 2018

Število delovnih dni in ur za leto 2019

Mesec
Delovniki dnevi (ure)
Prazniki dnevi (ure)
Skupaj delovnih dni
Skupaj delovnih ur
Januar
21 (168)
2 (16)
23
184
Februar
19 (152)
1 (8)
20
160
Marec
21 (168)
0
21
168
April
21 (168)
1 (8)
22
176
Maj
21 (168)
2 (16)
23
184
Junij
19 (152)
1 (8)
20
160
Julij
23 (184)
0
23
184
Avgust
21 (168)
1 (8)
22
176
September
21 (168)
0
21
168
Oktober
22 (176)
1 (8)
23
184
November
20 (160)
1 (8)
21
168
December
20 (160)
2 (16)
22
176
Skupaj delovnih dni - (ur)
249 (1992)
12 (96)
261
2088