ponedeljek, 24. september 2018

Pregled/urejanje delovnih ur za posamezni dan

Poleg pregleda delovnih ur ima zaposleni tudi možnost urejanja delovnih ur. Ob kliku na posamezni dan znotraj koledarja ali seznama, se odpre pojavno okno z bolj podrobnim izpisom delovnih ur za določen dan. Vsak vnos določenih ur ima definiran tip ure, prihod, odhod ter opombo.

Definirani so naslednji tipi ur:

  • Ure prijava - ure, ki so zavedene preko registratorja
  • Ure ročno - ure, katere zaposleni vnese ročno
  • Dopust - ure za dopust (prihod in odhod je fiksno definiran), sistem tudi avtomatsko odšteje vnešen dan od celotnega dopusta
  • Očetovski dopust - ure za očetovski dopust (prihod in odhod je fiksno definiran)
  • Neplačan dopust - ure za neplačan dopust (prihod in odhod je fiksno definiran)
  • Koriščenje ur - ure za koriščenje v primeru presežka (pridoh in odhod fiksno definiran)

Ure, ki so zavedene preko registratorja lahko koregira samo nadrejeni, v tem primeru administrator, zaposleni pa ima možnost le pogleda teh ur. Prav tako pa lahko tudi samo nadrejeni v primeru pozabe odjave zabeleži odjavo zaposlenemu.  Pri prijavah, ki potekajo preko registratorja imamo tudi nazorno prikazano ali se gre za prijavo direktno preko kartice, ali preko spletne aplikacije oziroma mobilne aplikacije. V primeru pozabe odjave lahko zaposleni ročno vnese ure prijave/odjave in bo tako za določen dan bila prisotnost zabeležena.

Nadrejeni lahko tudi poljubno nastavlja, za koliko dni nazaj je možen vnost delovnih ur torej na nek način omeji korekcije preteklih ur. Omeji se jih lahko na predhodnji dan, 3 dni nazaj, 1 teden nazaj ali za trenutni mesec, lahko se pa seveda omejitev korekcije preteklih ur enostavno izključi.

Če je potreba po dodatni opombi pri dnevu lahko zaposleni dopolni v primeru, da je potrebna kakšna razlaga zakaj je posamezna ura vnešena.

Prikaz delovnih ur za določen dan:


Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.