ponedeljek, 5. november 2018

Novosti meseca oktobra

1) Posodobljena oblika registratorja (dodani trije novi gumbi za izhode)
Nova različica registratorja delovnega časa sedaj vsebuje tudi 3 gumbe, s katerimi lahko registrirate tip izhoda. Registrator ima gumbe Izhod malica, Izhod služba in Izhod privat. Ob pritisku na gumb se na ekranu izpiše tip izhoda in potem izvedete odjavo s kartico. Ob prijavi nazaj sistem avtomatsko zabeleži mankajoči čas v času odsotnosti. 
2) Evidenca za zaposlenega (zdravniški pregled, varstvo pri delu)
Pri zaposlenemu smo dodali pregledno okno, kjer piše datum opravljenega zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu. 
3) Izbira tipa delovnega mesta (nedoločen čas, določen čas, študent)
Pri posamezniku lahko sedaj za enostavnejšo evidenco izberete tip delovnega mesta. Z novo evidenco si lahko pomagate pri izpisu delovnih ur. V primeru izbire tipa delovnega mesta študent omejite izpis nekaterih podatkov, ki so zanj nepotrebni. 
4) Izpis dnevnih opomb po posameznem mesecu
Za vsak dan v mesecu lahko zaposleni pri dnevih vpišejo opombo, te se potem nizajo ena za drugo pod koledarjem oziroma seznamom delovnih ur. Na ta način imamo nad delovnimi urami še enostavnejši pogled. 
5) Dodana rubrika Službena odsotnost
V administraciji smo dodali novo rubriko Službena odsotnost, ki je lahko simulirana s strani registratorja ali z ročnim vnosom v sistem. US (službena odsotnost) je ekvivalent UR (ura ročno), ki se v skupnem seštevku enako beleži. 
6) Bruto število ur
Dodali smo skupen seštevek neto ur, dopustov in bolniških. 
7) Dovoljenje urejanja lastnih delovnih ur
Dovoljenje urejanja lastnih delovnih ur je nova nastavitev, ki zaposlenemu dovoljuje urejanje/dodajanje svojih delovnih ur določenega tipa. Zaposlenemu ob vnosu ur omejimo tipe ur, ki jih lahko doda. Ko ni izbran noben tip delovnih ur, zaposleni ročno ne more dodajati nobenih ur. 
8) Pravice in dostop zaposlenega
Zaposlenemu lahko dovolite dostop do celotnega profila podjetja, s tem pridobi dostop do podatkov o urah zaposlenih v podjetju. Zaposlenemu lahko omejite pregled delovnih ur ali pregled ter urejanje vnešenih delovnih ur zaposlenih. Možen je tudi dostop profilov samo izbrane kategorije zaposlenih, nastavitve pa omogočajo tudi dodelitve dostopa do ustvarjanja razporedov. 
Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.