četrtek, 13. december 2018

Novosti meseca novembra


V informacijskem sistemu MojeUre.si smo dodali nekaj novosti. Najpomembnejša novost je nov sistem za pošiljanje neposrednih sporočil uporabnikom. Po novem lahko uporabnike razvrščate tudi po statusu aktivnosti, določite porabo časa za malico v več izhodih, delovnim uram pa lahko določite različni tip ur. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili tokratne novosti.
1) Sporočila - vmesnik za medsebojno pošiljanje sporočil
Ena največjih novosti spletne aplikacije MojeUre.si je prav gotovo medsebojna komunikacija med zaposlenimi in administratorji. Administrator lahko na ta način kontaktira vse zaposlene, ki so na seznamu uporabnikov. Moderator posamezne kategorije je v tem primeru omejen tako, da kontaktira le zaposlene znotraj kategorije. Vsa komunikacija poteka po principu pošiljatelj / prejemnik, tako si lahko zaposleni in administratorji enostavno izmenjajo sporočila.
2) Razvrščanje po aktivnih / neaktivnih uporabnikih
Uporabnike lahko sedaj razvrščate po aktivnih / neaktivnih uporabnikih. Ko uporabnik postane neaktiven, prijava v sistem ni več mogoča, prav tako sistem ne dovoljuje več prijave z njegovo kartico. Status uporabnika na aktivno oziroma neaktivno lahko spremeni administrator.
3) Poraba časa za malico v več izhodih
Podjetje lahko izbere opcijo "Poraba časa za malico v več izhodih". Tako lahko določen čas malice razdelimo na več izhodov in ko je seštevek vseh izhodov dosežen nastavitvi časa za malico, sistem doda določen časovni pribitek. Dodali smo tudi možnost za vklop / izklop seštevka časa za malico v celotni čas evidence prisotnosti
4) Minimalni čas odjave in prijave
Na registratorju lahko omejite čas za izvedbo ponove prijave takoj po odjavi. S tem omejimo število hitrih prijav, čas je privzeto nastavljen na 60 sekund.
5) Delovne ure različnega tipa
V sistemu so dodani novi tipi delovnih ur, kot npr. dežurstvo, strokovno usposabljanje, delo na terenu, izredno plačan dopust, študijski dopust. Vsak izbrani tip delovnih ur je posebej seštet in predstavljen za lažjo evidenco.
6) Razvrščanje po imenu ali priimku zaposlenih
Sedaj lahko razvrščate izpis zaposlenih tudi po imenu ali priimku.

Vas zanima še več? Preverite ponudbo na MojeUre.si ali nas kontaktirajte po telefonu 0590 64 200.